Pixelache Festival 2019 - Breaking the Fifth Wall Press release

 

English text below

LEHDISTÖTIEDOTE 6.5.2019

PIXELACHE FESTIVAL:

Breaking the Fifth Wall

20. - 26. toukokuuta 2019, Helsinki

Breaking the Fifth Wall

/// SOLU, Luotsikatu 13, Katajanokka, 00160 Helsinki ///

/// Avoinna / ti - to 14:00 -18:00 / pe - la 10:00-18:00 / su 13:00-17:00 ///

/// Avajaiset 20.5. klo 17:00 ///

Viidennen seinän rikkominen keskittyy yhteyttämiseen ennemmin kuin eriyttämiseen, erilaisuuteen ennen vakiinnutettua identiteettiä ja leikkiin ennen kulttuuria. Festivaalin ydin on samanaikaisesti uuden luomisessa ja vaihtoehtoisten polkujen etsimisessä, reaalimaailman kohtaamiset vastalääkkeenä sosiaalisen vuorovaikutuksemme hitaasti vuoraaville jo uneen vaipuneille liittymille.

Pixelache (Pikseliähky) Helsinki 2019 festivaali järjestetään useassa kohteessa ympäri kaupunkia sisältäen tapahtumia ja installaatioita. Tarkoituksenamme on kuitenkin houkutella yleisöä tavanomaisimmista kaupungin keskiössä olevista kulttuuritiloista kohti monimuotoisempia naapuristoja pitämällä työpajoja seuraavissa kulttuurisesti rikkaissa ympäristöissä; Itä-Helsingin kaupunginosassa Kontulassa (Museum of Impossible Forms),  kulttuurialueena uudelleen käyttöön otetulla entisellä tehdasalueella (Oranssi, Kalasatama), taiteilijavetoisissa tiloissa (Maa-Tila, Sörnäinen ja SOLU - tutkimuskeskus ja alusta taiteelle, tieteelle ja yhteiskunnalle). Lisäksi festivaalimme ulottuu kaupungin ulkopuolelle yhteistyökumppanimme Seinäjoen Taidehallin kanssa toteutetun tiiviin yhteistuotannon kautta.

/// BREAKING THE FIFTH WALL - NÄYTTELY ///

/// 20.5. - 26.5. ///

/// Solu / Bioart Society, Luotsikatu 13, 00160 Helsinki ///

/// Avoinna / ti - to 14:00-18:00 / pe - la 10:00-18:00 / su 13:00-17:00 ///

/// Avajaiset / 20.5. klo 17:00 ///

/// DRIES DEPOORTER - Quick Fix /// VARVARA AND MAR - Data Shop /// BIOSIGNALS - Audio Archive /// HEYON HAN - Instant Materialisms ///
 

/// CIRCUIT BREAKER by Samir Bhowmik - NÄYTTELY ///

/// 21.5. - 26.5. ///

/// MAA-Tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki ///

/// Avoinna / ke - pe 14:00-18:00 /  la - su 13:00-17:00 ///

/// Tapaa taiteilija / 21.5. klo 17:00 ///

/// Avajaiset / 21.5. klo 18:00 ///

/// SENSES OF SUSTENANCE - NÄYTTELY ///

/// 16.05. - 19.05. ///

/// Seinäjoen vanha paloasema, Kaartotie 65, 60100 Seinäjoki ///

/// LAURA DALHBERG - C6H12O /// EGLE ODDO - Landscape of Resistance /// ANTTI HINTSA - My Home is the Forest /// PII ANTTILA ja  ALAN BULFIN - Fidelity to Home ///
 

/// PERFORMANSSIT ///

/// BRIGITTE KOVACS - Walking Encounters /// MOURAD KOURI - Tel al-Za’atar™ /// VISHNU VARDHANI RAJAN - No Performance Performance /// SEVEN OF SEVEN - Performanssiöt, Myymälä2 ///

/// TYÖPAJAT ///

/// Working with Hands in a Post-Industrial Society ja JAN LÜTJOHANN ///  VR Bucket ja PAGAN (LISA ROBERTS) /// Data Shop ja VARVARA AND MAR /// Social Tools Training Circle n.4 ja SOCIAL TOOLS /// Live Action Role-play ja TROJAN HORSE /// Sound Boxes ja DEREK HOLZER ///  8BitMixtapeNEO ja MARC DUSSEILLER ///

/// JA PALJON MUUTA ///

Yhteistyössä: BF Artist Film Festival, JOB'D, Keru, MAA-Tila, M-Cult, Museum of Impossible Forms, Myymälä2, SOLU ja Trojan Horse Summer School.

Pixelache Helsinki Festival 2019 - Breaking the Fifth Wall, tukijat: Helsingin kaupunki, Alfred Kordelinin säätiö, Nordisk Kulturkontakt, TAIKE, SKR Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen Taidehalli.

Lisätietoa festivaalista: https://breaking5thwall.pixelache.ac/

Lisätietoa Senses of Sustenance - asemasta täällä ja Mullistaja nettisivuilta.

Yhteystiedot:

Tuotanto: Steve Maher, steve@pixelache.ac, 044 9865699

Vestintä: Saša Nemec, sasa@pixelache.ac, 00386 31 200 286

Seinäjoen tapahtuman kuratointi: Alan Bulfin, alan@pixelache.ac, 045 1856671

Henkilöstö: Vishnu Vardhani Rajan, vishnu@pixelache.ac, 046 5375030

PRESS RELEASE 6.5.2019

PIXELACHE FESTIVAL:

Breaking the Fifth Wall

20. - 26. May 2019, Helsinki

Breaking the Fifth Wall

/// SOLU, Luotsikatu 13, Katajanokka, 00160 Helsinki ///

/// 21.5. - 26.5. / Tue - Thu 14:00-18:00 / Fri - Sat 10:00-18:00 / Sun 13:00-17:00 ///

/// Vernissage / 20.5. at 17:00 ///

Breaking the Fifth wall focuses on inclusiveness before specialisation, difference before identity and play before culture. The festival is about creating and simultaneously exploring alternative pathways, tangible interactions apart from the anaesthetised interfaces which slowly envelope our social interactions.

The Pixelache Helsinki 2019 festival will be held throughout the city, with a programme of events and installations within its borders however our intent is to draw audience members away from the usual central city cultural spaces, with workshops held in the culturally diverse neighbourhoods of Kontula in East Helsinki (Museum of Impossible Forms), former industrial spaces repurposed as cultural zones (Oranssi, Kalasatama), independent art spaces (Maa-Tila, Sörnäinen and SOLU an artistic laboratory and platform for art, science and society) as well as outside of the city itself with a fully developed collaboration with our partners Seinäjoki’s Taidehalli.

/// BREAKING THE FIFTH WALL - EXHIBITION ///

/// 20.5. - 26.5. ///

/// Solu / Bioart Society, Luotsikatu 13, 00160 Helsinki ///

/// Opening hours / Tue - Thu 14:00-18:00 / Fri - Sat 10:00-18:00 / Sun 13:00-17:00 ///

/// DRIES DEPOORTER - Quick Fix /// VARVARA AND MAR - Data Shop /// BIOSIGNALS - Audio Archive /// HEYON HAN - Instant Materialisms ///
 

/// CIRCUIT BREAKER by Samir Bhowmik - EXHIBITION ///

/// 21.5. - 26.5. ///

/// MAA-TIla, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki ///

/// Opening hours / Wed - Fri 14:00-18:00 / Sat - Sun 13:00-17:00 ///

/// Artist’s Talk / 21.5. at 17:00 ///

/// Vernissage / 21.5. at 18:00 ///

/// SENSES OF SUSTENANCE - EXHIBITION ///

/// 16.05. - 19.05. ///

/// Seinäjoki's old Fire station, Kaartotie 65, 60100 Seinäjoki ///

/// LAURA DALHBERG - C6H12O /// EGLE ODDO - Landscape of Resistance /// ANTTI HINTSA - My Home is the Forest /// PII ANTTILA and  ALAN BULFIN - Fidelity to Home ///

/// PERFORMANCES ///

/// BRIGITTE KOVACS - Walking Encounters /// MOURAD KOURI - Tel al-Za’atar™ /// VISHNU VARDHANI RAJAN - No Performance Performance /// SEVEN OF SEVEN - Performance Nights at Myymälä2 ///

/// WORKSHOPS ///

/// Working with Hands in a Post-Industrial Society with JAN LÜTJOHANN ///  VR Bucket with PAGAN (LISA ROBERTS) /// Data Shop with VARVARA AND MAR /// Social Tools Training Circle n.4 with SOCIAL TOOLS /// Live Action Role-play with TROJAN HORSE /// Sound Boxes with DEREK HOLZER ///  8BitMixtapeNEO with MARC DUSSEILLER ///

/// AND MANY MORE ///

In collaboration with BF Artist Film Festival, JOB'D, Keru, MAA-Tila, M-Cult, Museum of Impossible Forms, Myymälä2, SOLU and Trojan Horse Summer School

The Pixelache Helsinki Festival 2019 - Breaking the Fifth Wall is supported by Helsinki City, Alfred Kordelin Foundation, Nordisk Kulturkontakt, TAIKE, SKR Etelä-Pohjanma, Seinäjoki City and Seinäjoki Taidehalli.

More info about the festival: https://breaking5thwall.pixelache.ac/

More info about Senses of Sustenance - station here and through the Mullistaja webpage.

/// CONTACTS ///

Festival producer: Steve Maher, steve@pixelache.ac, 044 9865699

Communications Supervisor: Saša Nemec, sasa@pixelache.ac, 00386 31 200 286

Seinäjoki side event curator: Alan Bulfin, alan@pixelache.ac, 045 1856671

Staff Coordinator: Vishnu Vardhani Rajan, vishnu@pixelache.ac, 046 5375030